دکتر محتبی رضایی
جراح مغز و اعصاب
(0)
من دکتر مجتبی رضایی هستم و دارای بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب وبیماریهای ستون فقرات هستم. با سابقه چند سال کار و عمل جراحی موفق و تچربه در شهرها و بیمارستانهی مختلف قادر به ارایه درمانهای جراحی و غیر جراحی (یعنی َمراقبت های ویژه ، پیشگیری ، تشخیص ، ارزیابی ، درمان و توانبخشی) اختلالات سیستم عصبی مرکزی ، محیطی ، که شامل ساختارهای پشتیبان و عروقی آنها  نیز میباشد، هستم. حوزه های اصلی فعالیت من شامل موارد زیر است: تشخیص ،پیگیری و درمان جراحی و غیر جراحی بیماریهای مغزی شما تومورها بافت مغز، دورا  و هیپوفیز تشخیص ،پیگیری و درمان جراحی و غیر جراحی اسیب مغزی ناشی از ضربه شامل انواع خونریزی مغزی، شکستگی و نشت مایع مغزی تشخیص ،پیگیری و درمان جراحی و غیر جراحی اختلالات دژنراتیو ستون فقرات شامل دیسک کمر، دیسک گردنف تنگی کانال نخاعی و اختلا ستون فقرات که نیاز به وسیله گذاری و فیوؤن داشته باشد تشخیص ،پیگیری و درمان جراحی و غیر جراحی شکستگیها ستون مهره تشخیص ،پیگیری و درمان جراحی و غیر جراحی انواع تومورهای نخاع ، مهره ها و بافت های نگهدارنده تشخیص ،پیگیری و درمان جراحی و غیر جراحی اعصاب محیطی شامل سندرم تونل کارپال مچ دست و دیگر تنگی های اعصاب محیطی و اسیب ناسی از ضربه در صورت تمایل چهت ویزیت و مشاوره با شماره های مطب تماس بگیرید.
جزئیات بیشتر